I hvilke tilfælde har jeg krav på kompensation?

Brøkdel tilbage mandsturnering

I hvilke tilfælde har jeg krav på kompensation? Hvis flyet er overbooket, aflyst eller forsinket mere end tre timer ved ankomst til din endelige destination, så har du ret til kompensation. Reglerne om kompensation omfatter alle flyafgange fra EU-lande og flyvninger fra hele verden, som har destination i et EU-land og udføres af et EU-baseret flyselskab. Reglerne gælder, uanset om der er tale om en charterflyvning eller en ruteflyvning. Kompensationen er uafhængig af, hvad du har betalt for flybilletten. Der er en fast størrelse som afhænger af flyvningens distance og forsinkelsens længde. Kompensation: Flyvninger på 1. Du har ikke krav på kompensation, hvis: Du har fået oplysning om aflysningen mere end 14 dage før afgang Du frivilligt afgiver din plads på flyet ved boardingafvisning og i stedet aftaler anden godtgørelse eller modydelser med flyselskabet, så vil et eventuelt kompensationskrav bortfalde. Aflysningen eller forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, fx: -  Krig eller terror -  Vejrforhold, der forhindrer flytrafikken i at blive afholdt -  Uanmeldte strejker og lignende -  Tekniske fejl kan i meget sjældne tilfælde udgøre en usædvanlig omstændighed Hvis du ikke får udbetalt kompensationen, skal du klage til flyselskabet skriftligt.